Legal Assistance and Counceling

Provides direct services through facilitation and referral system to distressed OFWs who are in need of legal assistance either during their working period abroad or upon their return to the country. It also offers referral system to OFWs, particularly women, who are in need of psychosocial services upon their return.

 

 

Legal Assistance and Counseling (LAC) Updates

Matagumpay na naidaos ng Legal Assistance and Counseling ang taong 2017. Kasabay  nito ay ang matagumpay at puno ng hamon na pagtulong  ng LAC sa  limampu’t-dalawang (52) mga kaso ng OFWs. Ang mga benepisyaryo ay direktang nakatanggap ng serbisyo mula sa nasabing programa. Ang mga kaso/reklamo ng benepisyaryo ay natukoy sa pamamagitan ng drop-in, reach-out at referral (phone at email).

 

 

Tsart 1 Kasarian

 

Sa unang talungguhit nagpapakita na mayroong apat-napu’t-walo (48) o siyam-naput-dalawang porsyente (92%) mga benepisyaryo ay babae, samantala ang lalake ay nakapagtala lamang ng bilang na apat (4) o walong porsyento (8%).

 

Tsart 2 Kategorya ng mga Benepisyaryo

Ang pangalawang talungguhit ay nagtala na ang pinakamataas na benepisyaryo sa taong ito ay Overseas Filipino Workers (OFWs) na may bilang na tatlumpu’t-lima (35) na bumubuo ng anim-naput-siyam na porsyento (69%). Ito ay sinundan ng Returned OFWs na nakapagtala ng bilang na labing-isa (11) o dalawamput-isang porsyento (21%). Samantala, ang Would-be OFWs ay may bilang lamang na lima (5) o sampung porsyento (10% ng pangkabuohang bilang ng mga naserbisyohang benepisyaryo.